Vị trí giao thông của cầu qua đảo Kim Cương

Vị trí giao thông của cầu qua đảo Kim Cương

Cầu qua đảo Kim Cương có chiều dài 837m, nằm trên trục đường ven sông Sài Gòn. Sau khi hoàn thành và đi vào sử dụng, công trình này sẽ kết nối khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi với đảo Kim Cương trên địa bàn quận 2, Tp.HCM.